Vệ sinh máy lạnh

Quy trình bảo dưỡng – vệ sinh máy lạnh chất lượng của Điện lạnh Tuấn Hùng tiến hành theo 8 bước. Giảm giá 20% khi vệ sinh 2 bộ máy lạnh trở lên. Có mặt sau 30p khi nhận được dịch vụ.

Leave Comments

0886055166
0886055166